Recommendation:
A new version of the eShop has been completed at: www.mystandards.biz. You can find there more options of payment, responsive design and many other features.


GOST standards available in electronic (PDF) and paper formats


TPG - Czech standards

TPG - Czech standards

TPG - Technical regulations are normative documents accepted at the branch level by an independent approval committee, which represents the involved authorities and institutions. They have been elaborated in co-operation with the involved parties through consultations and consensus procedures and since their approvals the above-mentioned authorities and institutions consider them to be acknowledged technical regulations, expressing status of engineering according to provisions of ČSN EN 45020.

Currency:
help
Designation Catalogue Number Price in  USD Available in stock Quantity
  Product specification Country without VAT
   

TPG 20000  (380200)

Date:  10.3.1998

Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) (nahrazuje TPG 200 01 a TD 200 02). VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
Temporarily sold out
Send a question

TPG 20101  (380201)

Date:  30.9.2010

Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
10.80  USD
The goods is available in stock

TPG 20101:2010/Z1  (380201)

Date:  21.2.2018 Change

Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
8.40  USD
The goods is available in stock

TPG 20501  (380205)

Date:  21.3.2001

Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy).

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
5.50  USD
The goods is available in stock

TPG 30101  (380301)

Date:  22.11.1996

Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG. (V novém vydání je zapracována změna Z1). VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
Temporarily sold out
Send a question

TPG 30401  (380304)

Date:  19.4.1995

Čerpací stanice propan-butan pro motorová vozidla. (V novém vydání je zapracována změna Z1). VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
Temporarily sold out
Send a question

TPG 30402  (380304)

Date:  15.12.2011

Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
10.40  USD
The goods is available in stock

TPG 40201  (380402)

Date:  18.9.2001

Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (nahrazuje TPG 402 01 Část 1). VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
Temporarily sold out
Send a question

TPG 40301  (380403)

Date:  6.4.1993

Použití propan-butan (LPG) k pohonu motorových vozidel. VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
Temporarily sold out
Send a question

TPG 40302  (380403)

Date:  30.1.1998

Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) v užitných prostorách vozidel, v přívěsech a maringotkách. VYPRODÁNO
*** SOLD OUT TEMPORARILY ***

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
Temporarily sold out
Send a question

TPG 60502  (380605)

Date:  1.10.2014

Regulační stanice, regulační zařízení.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
15.50  USD
The goods is available in stock

TPG 60901  (380609)

Date:  1.10.2014

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
6.30  USD
The goods is available in stock

TPG 60902  (380609)

Date:  26.10.1998

Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). VYPRODÁNO

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
Temporarily sold out
Send a question

TPG 60903  (380609)

Date:  15.12.2011

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
9.80  USD
The goods is available in stock

TPG 70001  (380700)

Date:  27.9.2011

Použití měděných materiálů pro rozvod plynu.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
5.30  USD
The goods is available in stock

TPG 70002  (380700)

Date:  29.6.2016

Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody. + (CD manuál).

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
50.90  USD
The goods is available in stock

TPG 70002:2008/CDmanuál  (380700)

Date:  18.12.2008 Change

CD manuál k TPG 700 02.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
4.50  USD
The goods is available in stock

TPG 70003  (380700)

Date:  26.7.2017

Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
17.80  USD
The goods is available in stock

TPG 70004  (380700)

Date:  26.6.2013

Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
19.10  USD
The goods is available in stock

TPG 70005  (380700)

Date:  21.8.2013

Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
8.10  USD
The goods is available in stock

TPG 70021  (380700)

Date:  21.2.2018

Čichačky pro plynovody a přípojky.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
7.00  USD
The goods is available in stock

TPG 70024  (380700)

Date:  26.7.2017

Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
5.90  USD
The goods is available in stock

TPG 70201  (380702)

Date:  4.10.2016

Plynovody a přípojky z polyetylenu.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
20.00  USD
The goods is available in stock

TPG 70204  (380702)

Date:  16.10.2013

Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
6.80  USD
The goods is available in stock

TPG 70204:2013/Z1  (380702)

Date:  23.7.2015 Change

Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
6.10  USD
The goods is available in stock

TPG 70204:2013/Z2  (380702)

Date:  21.2.2018 Change

Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
9.00  USD
The goods is available in stock

TPG 70205  (380702)

Date:  18.11.2015

Kotvení plynovodních potrubí ve svazích.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
19.00  USD
The goods is available in stock

TPG 70206  (380702)

Date:  20.11.2003

Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
5.90  USD
The goods is available in stock

TPG 70206:2003/Z1  (380702)

Date:  13.12.2006 Change

Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
0.50  USD
The goods is available in stock

TPG 70207  (380702)

Date:  26.7.2017

Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
27.20  USD
The goods is available in stock

TPG 70208  (380702)

Date:  3.12.2014

Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně.

Language:   
Format:   
70208
Czech Technical Standard
6.80  USD
The goods is available in stock

TPG 70209  (380702)

Date:  22.2.2017

Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
12.40  USD
The goods is available in stock

TPG 70211  (380702)

Date:  18.10.2017

Čištění a sušení plynovodů po výstavbě.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
35.90  USD
The goods is available in stock

TPG 70301  (380703)

Date:  20.4.2011

Průmyslové plynovody.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
14.30  USD
The goods is available in stock

TPG 70301:2011/Z1  (380703)

Date:  9.3.2016 Change

Průmyslové plynovody.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
4.10  USD
The goods is available in stock

TPG 70401  (380704)

Date:  29.5.2013

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (včetně změny č. 1).

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
37.90  USD
The goods is available in stock

Entries: 1-30 out of total 82   << | < | > | >>