Recommendation:
A new version of the eShop has been completed at: www.mystandards.biz. You can find there more options of payment, responsive design and many other features.


GOST standards now available in electronic format (PDF)


PNE - Czech standards

PNE - Czech standards

PNE - PNE standards have been created and approved by energy companies, ČEPS, or other institutes even beyond the section of power engineering. These standards deal with issues of distribution and transfer of electric power and they are not intended for power production. During fifteen-year period of their existence PNE standards have worked very well and they properly fill the gaps in ČSN standards for special use within power engineering.

Currency:
help
Designation Catalogue Number Price in  USD Available in stock Quantity
  Product specification Country without VAT
   

PNE 184302  (184302)

Date:  1.5.1994

Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
14.50  USD
The goods is available in stock

PNE 184310-ed.4  (184310)

Date:  1.1.2010

Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
19.90  USD
The goods is available in stock

PNE 184311-ed.2  (184311)

Date:  1.1.2009

Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
16.70  USD
The goods is available in stock

PNE 330000-1-ed.4  (330000)

Date:  1.1.2008

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
23.90  USD
The goods is available in stock

PNE 330000-2-ed.4  (330000)

Date:  1.1.2010

Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
12.60  USD
The goods is available in stock

PNE 330000-3-ed.3  (330000)

Date:  1.1.2009

Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
11.30  USD
The goods is available in stock

PNE 330000-4-ed.2  (330000)

Date:  1.8.2003

Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v DS a PS dodavatele elektřiny.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
13.60  USD
The goods is available in stock

PNE 330000-5-ed.2  (330000)

Date:  1.1.2008

Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
14.50  USD
The goods is available in stock

PNE 330000-6-ed.2  (330000)

Date:  1.1.2007

Obsluha a práce na elektrických rozvodných zařízeních pro výrobu, přenos a rozvod elektrické energie. (Normu nelze distribuovat mimo organizace ČEZ, E.ON, PRE a ČEPS).

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
The goods is available in stock
Send a question

PNE 330000-7  (330000)

Date:  1.4.2007

Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kV.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
8.10  USD
The goods is available in stock

PNE 330000-8  (330000)

Date:  1.4.2005

Navrhování a umísťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1 kV do 45 kV.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
14.90  USD
The goods is available in stock

PNE 333041  (333041)

Date:  1.4.1997

Zkratové proudy - Výpočet účinků. Část 2: Příklady výpočtů.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
17.20  USD
The goods is available in stock

PNE 333042  (333042)

Date:  1.1.2003

Příklady výpočtů zkratů ve střídavých sítích.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
21.20  USD
The goods is available in stock

PNE 333160-1  (333160)

Date:  1.1.2009

Generátorové systémy větrných turbín - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
22.60  USD
The goods is available in stock

PNE 333160-2  (333160)

Date:  1.1.2009

Větrné elektrárny - Ochrana před bleskem.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
27.10  USD
The goods is available in stock

PNE 333301-ed.2  (333301)

Date:  1.1.2008

Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
17.20  USD
The goods is available in stock

PNE 333302-ed.2  (333302)

Date:  1.1.2010

Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
16.30  USD
The goods is available in stock

PNE 333430-0-ed.4  (333430)

Date:  1.1.2009

Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
28.00  USD
The goods is available in stock

PNE 333430-1-ed.3  (333430)

Date:  1.1.2009

Parametry kvality elektrické energie. Část 1: Harmonické a meziharmonické.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
9.90  USD
The goods is available in stock

PNE 333430-2-ed.3  (333430)

Date:  1.1.2010

Parametry kvality elektrické energie. Část 2: Kolísání napětí.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
9.50  USD
The goods is available in stock

PNE 333430-3-ed.2  (333430)

Date:  1.1.2006

Parametry kvality elektrické energie - Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
9.00  USD
The goods is available in stock

PNE 333430-4-ed.2  (333430)

Date:  1.1.2007

Parametry kvality elektrické energie. Část 4: Poklesy a krátká přerušení napětí.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
9.00  USD
The goods is available in stock

PNE 333430-5-ed.3  (333430)

Date:  1.1.2008

Parametry kvality elektrické energie. Část 5: Přechodná přepětí - Impulsní rušení.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
9.50  USD
The goods is available in stock

PNE 333430-6-ed.3  (333430)

Date:  1.1.2005

Parametry kvality elektrické energie. Část 6: Omezení zpětných vlivů na hromadné dálkové ovládání.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
13.10  USD
The goods is available in stock

PNE 333430-7-ed.3  (333430)

Date:  1.1.2008

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
16.70  USD
The goods is available in stock

PNE 347509  (347509)

Date:  1.1.2007

Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
11.30  USD
The goods is available in stock

PNE 347614-ed.2  (347614)

Date:  1.1.2010

Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 35 kV.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
6.80  USD
The goods is available in stock

PNE 347625-ed.3  (347625)

Date:  1.1.2008

Kabely vn se zesítěnou PE izolací pro sítě do 35 kV.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
13.60  USD
The goods is available in stock

PNE 347626  (347626)

Date:  1.6.2001

Provozní zkoušky vn kabelových vedení v distribuční síti do 35 kV.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
6.30  USD
The goods is available in stock

PNE 347659-3  (347659)

Date:  1.7.2006

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kV - Oddíl 3: Kabely s PVC izolací bez koncentrického jádra.

Language:   
Format:   

Czech Technical Standard
8.10  USD
The goods is available in stock

Entries: 1-30 out of total 51   << | < | > | >>