DIN standards available in electronic (PDF) and paper formats


ČSN 331600-ed.2  (331600)   Date:  1.11.2009

Verification and checking of electrical appliances and hand-held motor-operated electric tools during use

Currency:
help
Technical standard ČSN 331600-ed.2
Your price:
10.80 USD

Designation:
ČSN 331600-ed.2

Sorting character:
331600

Publication date:
1.11.2009

Part number:
84306

Language:  

Format:  

Availability:
The goods is available in stock The goods is available in stock

Country:
Czech Technical Standard Czech Technical Standard

Preview of standard:

Recommend to colleague

You can recommend the product to your colleague (acquaintance) and attach any message to the recommendation. You must enter your email (or name), email of the recepient and click the 'Send recommendation' button
Category:

Electrical engineering in general

Annotation:

Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí) doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od těchto požadavků odlišné. Cílem je zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru.

Preview of the standard contents:We recommend the following stamdards and software

ČSN 332000-7-717-ed.2 (332000)
Technical standard ČSN 332000-7-717-ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné je...
ČSN 332040 (332040)
Technical standard ČSN 332040
Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy....
ČSN 332165 (332165)
Technical standard ČSN 332165
Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázo...
Kovy
Software Kovy
The system is designed to provide information on materails from various countries. With the system, it is possible to specify similar materils in various countries.