Recommendation:
A new version of the eShop has been completed at: www.mystandards.biz. You can find there more options of payment, responsive design and many other features.

GOST standards available in electronic (PDF) and paper formats


ČSN 331600-ed.2  (331600)   Date:  1.11.2009

Verification and checking of electrical appliances and hand-held motor-operated electric tools during use

Currency:
help
Technical standard ČSN 331600-ed.2
Your price:
10.60 USD

Designation:
ČSN 331600-ed.2

Sorting character:
331600

Publication date:
1.11.2009

Part number:
84306

Language:  

Format:  

Availability:
The goods is available in stock The goods is available in stock

Country:
Czech Technical Standard Czech Technical Standard

Preview of standard:

Recommend to colleague

You can recommend the product to your colleague (acquaintance) and attach any message to the recommendation. You must enter your email (or name), email of the recepient and click the 'Send recommendation' button
Category:

Electrical engineering in general

Annotation:

Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí) doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od těchto požadavků odlišné. Cílem je zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru.

Preview of the standard contents:We recommend the following stamdards and software

ČSN EN 50581 (369083)
Technical standard ČSN EN 50581
Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek....
ČSN EN 60027-6 (330100)
Technical standard ČSN EN 60027-6
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení....
ČSN EN 60027-7 (330100)
Technical standard ČSN EN 60027-7
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie....
Kovy
Software Kovy
The system is designed to provide information on materails from various countries. With the system, it is possible to specify similar materils in various countries.