ASTM standards available in electronic (PDF) and paper formats


ČSN 331600-ed.2  (331600)   Date:  1.11.2009

Verification and checking of electrical appliances and hand-held motor-operated electric tools during use

Currency:
help
Technical standard ČSN 331600-ed.2
Your price:
12.10 USD

Designation:
ČSN 331600-ed.2

Sorting character:
331600

Publication date:
1.11.2009

Part number:
84306

Language:  

Format:  

Availability:
The goods is avilable in stock The goods is avilable in stock

Country:
Czech Technical Standard Czech Technical Standard

Preview of standard:

Recommend to colleague

You can recommend the product to your colleague (acquaintance) and attach any message to the recommendation. You must enter your email (or name), email of the recepient and click the 'Send recommendation' button
Category:

Electrical engineering in general

Annotation:

Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí) doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od těchto požadavků odlišné. Cílem je zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru.

Preview of the standard contents:We recommend the following stamdards and software

STN EN 60950-22 (369060)
Technical standard STN EN 60950-22
Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 22: Zariadenia nainštalované vonku (Norma na priame používanie ako STN)....
STN EN 60950-23 (369060)
Technical standard STN EN 60950-23
Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 23: Zariadenia s veľkokapacitnou pamäťou (Norma na priame používanie ako STN)....
STN EN 61014 (010645)
Technical standard STN EN 61014
Programy zvyšovania bezporuchovosti (Norma na priame používanie ako STN)....
Kovy
Software Kovy
The system is designed to provide information on materails from various countries. With the system, it is possible to specify similar materils in various countries.